Kampala Dojo-Uganda


2011
           
Kyokushin Uganda Gallery 2012

Garden City class
2012.3.29 & 2012.4.1


Sensei Ishihara visited in Kyokushin Bangladesh Tournament.
2012.1.20


 
 
 
 
 

Kyokushin Bangladesh Branch dojo

Copy right(C) 2008 IKO KYOKUSHIN UGANDA All rights reserved.